اخبار
1399/7/24 پنجشنبه
شرکت توسعه اراضی تپه مرادآب در کرج تاسیس می شود
شرکت توسعه اراضی تپه مرادآب در کرج تاسیس می شود
موضوع شکل گیری شرکت توسعه اراضی تپه مرادآب، با عنایت به ظرفیت های موجود قانونی طی جلسه ای با حضور معاونت شهرسازی و معماری شهرداری کرج، بررسی شد و مورد تایید قرار گرفت.


به گفته مهندس احمدی پرگو معاون شهرسازی و معماری این اقدام با هدف ایجاد یک رویکرد پویا و هم راستا با ساختار ستاد بازآفرینی شهرستان و استان انجام می گیرد و تمرکز نهادهای موثر و جلوگیری از پراکندگی فعالیت ها، بخشی از نتایج تاسیس آن خواهد بود.
ایجاد چشم انداز مشترک با اهداف معین میان نهادهای موثر و ایجاد انگیزه مشارکت و تعامل میان کنشگران نیز از نکاتی است که به عنوان اهداف دیگر شکل گیری این شرکت مورد توجه قرار دارد.
این موضوع در قالب نشستی با حضور معاون شهردار کرج در امور شهرسازی و معماری، مدیرکل طرح های توسعه شهری، مدیر عملیات اجرایی طرح ساماندهی تپه مرادآب، معاون مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری و نماینده اداره کل حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
پس از تایید موضوع توسط حاضرین، مقرر شد اصلاح پیش نویس اساسنامه پیشنهادی معاونت شهرسازی و معماری و طرح ساماندهی، پس از انعکاس نظرات تمامی حوزه های مربوطه انجام گیرد.
ارائه موضوع به شورای اسلامی شهر کرج در قالب لایحه نیز مرحله آتی اقدامات خواهد بود.
 


کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج میباشد.

www.karaj.ir