اخبار
1399/12/23 شنبه
معارفه نمایندگان نظام مهندسی در کمیته نمای مناطق و مرکز
گزارش تصویری؛
حفظ و اشاعه معماری ایرانی - اسلامی و جلوگیری از ساخت و سازهای مغایر با اصول عرف در فرهنگ ایرانی(سبک‌های رومی و یونانی) و ضرورت طراحی نماها بر اساس اصول ریشه دار معماری ایرانی و اسلامی در دستور کار معاونت شهرسازی و معماری می باشد.
معارفه نمایندگان سازمان نظام مهندسی به عنوان عضو کمیته نمای مناطق و مرکز با حضور احداله احمدی پرگو معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج برگزار شد. به گفته احمدی پرگو حفظ و اشاعه معماری ایرانی - اسلامی و همچنین جلوگیری از ساخت و سازهای مغایر با اصل مذکور از جمله سبک‌های رومی و یونانی و ضرورت طراحی نماها بر اساس اصول ریشه دار معماری ایرانی و اسلامی، همکاری هر چه بیشتر نمایندگان و اعضای سازمان نظام مهندسی با شهرداری کرج ضروری است. گفتنی است؛ لزوم افزایش کیفی سیما و منظر شهری، توسعه و بهسازی جداره های شهری و همچنین اهمیت هماهنگی و همکاری هر چه بیشتر مهندسین شهر برای طراحی و اجرای مناسب نماها بر اساس اصول و ضوابط مقررات ملی ساختمان و مصوبه شورای عالی معماری شهرسازی در دستور کار شهرداری کرج است.

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج میباشد.

www.karaj.ir