اخبار
1400/1/17 سه‌شنبه
معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج از تصویب مغایرت‌های اساسی طرح جامع شهر کرج در کارگروه زیربنایی و شهرسازی استان خبر داد.
مغایرت‌های طرح جامع شهر کرج تصویب شد
جدایی فردیس از شهر کرج و عبور بزرگراه شمالی که منجر به تغییرات عمده در ساختار شهر و نظام توسعه شهری کرج ازجمله در محدوده و حریم، سازمان فضایی، جمعیت و نحوه توزیع آن، نظام شبکه ارتباطی و نظام فعالیت و توزیع فعالیت در سطح شهر شده است.


احداله احمدی پرگو در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری کرج امروز، اظهار کرد: شورای راهبردی نهاد مطالعات و برنامه‌ریزی شهر کرج با توجه به موضوع جدایی فردیس از شهر کرج و عبور بزرگراه شمالی که منجر به تغییرات عمده در ساختار شهر و نظام توسعه شهری کرج ازجمله در محدوده و حریم، سازمان فضایی، جمعیت و نحوه توزیع آن، نظام شبکه ارتباطی و نظام فعالیت و توزیع فعالیت در سطح شهر شده و به‌تبع آن بروز مغایرت‌های اساسی با طرح جامع شهر، موضوع رفع مغایرت‌های طرح جامع مصوب شهر را پیگیری کرده است.
وی با اشاره به اهمیت فرآیند تهیه طرح تفصیلی آتی شهر کرج، گفت: بر اساس تصمیم شورای راهبردی نهاد مطالعات و برنامه‌ریزی لیست مغایرت‌ها در حوزه‌های ذکرشده احصاء و پس از برگزاری جلسات در کارگروه زیر بنایی و شهرسازی استان البرز مطرح و با حضور استاندار البرز تصویب شد.

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج میباشد.

www.karaj.ir